Mali Uyuşmazlıklara Danışmanlık

Litera Yeminli Mali Müşavirlik  Ertan Aslan

Mali Uyuşmazlıklara ve Davalara İlişkin Mali Danışmanlık

2023-05-12 Danışmanlık
  • Şirketler ile Ortaklar Arasındaki Mali Uyuşmazlıklara Danışmanlık
  • Mahkemelere Sunulmak Üzere Mali Konularda Uzman Görüşü (Mütalaa) Düzenlenmesi